25 بهمن

لزوم مقابله با خام فروشی های پنهان و آشکار در سبد صادراتی کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد ابوالمعصوم، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، معتقد است که در مبحث پیشگیری از خام‌فروشی برخی از مهم‎‌ترین زمینه‌های این بحث از جمله موضوعی که او نامش را «انرژی فروشی» گذاشته است، کمتر بررسی و مطرح شده است. او در این گفت‌وگو با بسط این مبحث و ارائه مثال‌هایی از مصادیق خام فروشی پنهان و آشکار، تاکید می‌کند که اولویت اقتصادی کشور باید مبتنی بر توسعه فراوری‌ها باشد اما افزون بر این باید با حفظ سبد صادراتی کشور در نفت و گاز، فرصت اثرگذاری بر معادلات جهانی درا ین حوزه را نیز حفظ کرد. آقای دکتر آیا اقتصاد ایران ظرفیت فراوری مواد …

ادامه مطلب